Συνεδριάζει τη Δευτέρα 11 Νοέμβρη 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας

Δ.Σ. ΤΗΣ 30-9-13 - Αντίγραφο

Η “πλάκα είναι πως η συνεδρίαση της Δευτέρας θα είναι “δυο σε ένα”! Γιατί ενώ στις 6 το απόγευμα αρχίζει η 26η Συνεδρίαση του 2013 με 36 θέματα(!) παρακαλώ, μόλις δυο ώρες αργότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, το Δ. Σ. θα συνέλθει στην 27η Ειδική Συνεδρίασή του για την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2014. Κι επειδή προφανώς, ακόμα κι ο συντάκτης της ανακοίνωσης είδε το φαιδρό της υπόθεσης σε ότι αφορά τους χρόνους, προσπαθεί να “θολώσει τα νερά” γράφοντας πως η πρώτη συνεδρίαση θ’ αρχίσει στις 18:00 μ.μ. (λες και υπάρχει και 18:00 π.μ.!) ενώ η δεύτερη στις …08:00 μ.μ. δηλαδή –αν μπερδευτήκατε- μόλις δυο ώρες αργότερα!

-Μα και μόνος του να έμενε ο δήμαρχος και να μπορούσε να ψηφίσει τα θέματα, είναι πολύ αμφίβολο αν θα πρόφταινε σ’ ένα δίωρο να σηκώσει το χέρι του 36 φορές!

-Αν υπολογίσετε τώρα και κανένα δίωρο την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, καταλαβαίνετε για τι ακρίβεια προγραμματισμού μιλάμε!

-Εκτός κι αν η ανακοίνωση υπονοεί στις 08:00 της επόμενης μέρας, πράγμα που δεν θα πρέπει ν’ απέχει πολύ απ’ την πραγματικότητα…

Απολαύστε τους:

Συγκαλείται τη Δευτέρα 11-11-2013 και ώρα 18.00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, με τα παρακάτω θέματα η 26η/2013 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας. Την ίδια ημέρα και ώρα 08.00 μ.μ. συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο στην 27η/2013 ειδική συνεδρίασή του για την έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
26ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με έγκριση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 4/13 απόφ. Ε.Ε. και η αριθμ. 3/13 γνωμοδότηση Δ.Ε.Δ). Εισηγητής: 1. Φραγκούλη Αμαλία, Πρ/νη Τμ. Προγραμ., Οργαν. και Πληροφ. 2. Αραβανής Κώστας, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση προμελέτης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (επέκταση και συμπλήρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)» και τευχών δημοπράτησης του έργου. Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» και ορισμός υπεύθυνου πράξης. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοθεσία νέας πλατείας στην οδό Υπ. Αθανασίου Κατωπόδη, σε πλατεία Αγωνιστή Αποστόλου (Λάκη) Σάντα. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: Γεωργάκης Βασίλειος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Ι. Μελά, έμπροσθεν Ε.Τ.Ε. στην νέα πλατεία επί της οδού 8ης Μεραρχίας με καθέτους τις οδούς Λ. Βύρωνα και Θ. Κολοκοτρώνη, του εκμισθωτή Ζώγκου Βασιλείου του Σπύρου. Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής χρηματικών δωρεών. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της. Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με έγκριση παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε. Εισηγητής: Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 30.559,56 ευρώ. Εισηγητής: Γιαννούτσος Πέτρος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Επιτρ. Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού στο Ρέμα Ζαραντώνη στο Περιγιάλι», προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ. Εισηγητής: Γιαννούτσος Πέτρος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Επιτρ. Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία πλωτού μέσου υποστήριξης θεμάτων υγείας, ταχύπλοου ασθενοφόρου σκάφους για το νησί Καστός. Εισηγητής: Γιαννούτσος Πέτρος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία πλωτού μέσου υποστήριξης θεμάτων υγείας, ταχύπλοου ασθενοφόρου σκάφους για το νησί Κάλαμος. Εισηγητής: Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία αυτοκινούμενου μηχανήματος θραύσης και τεμαχισμού ξύλων για το νησί Κάλαμος.
Εισηγητής: Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία οχήματος τύπου VAN για χρήση ασθενοφόρου για το νησί Κάλαμος.
Εισηγητής: Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 155.875,74 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επέκτασης δικτύου ρεύματος για την ηλεκτροδότηση του καινούργιου προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στο Νυδρί Λευκάδας. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου. (σχετ. οι αριθμ. 280/12 και 359/12 αποφάσεις Δ.Σ.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Αλέξανδρου, θέση «Επίσκοπος». (σχετ. η αριθμ. 280/2013 απόφαση Δ.Σ.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Βασιλική-Πόντι Αγ. Πέτρου Ν. Λευκάδας στο ΟΤ 49. ( σχετ. η αριθμ. 101/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου προς αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος, Πρ. Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-Διαπλάτυνση-Αντιστήριξη-Αποκατάσταση Μανδρών των Δρόμων Εντός Οικισμού στον Καστό Λευκάδας», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, Αντιδήμαρχος, Πρ. Επιτρ. Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ», προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Ισόγειου Νηπιαγωγείου Νυδρίου, με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής», προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Αναπαλαίωση – Συντήρηση Παλαιών Πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδος». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αναπαλαίωση – Συντήρηση Παλαιών Πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδος», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 330.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας και Δικτύωση Χώρων Ενδιαφέροντος μέσω παλιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδος». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Προσβασιμότητας και Δικτύωση Χώρων Ενδιαφέροντος μέσω παλιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδος», προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 350.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδος». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδος», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου Wifi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου» Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου Wifi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
27ης/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας. Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος 2. Ματαράγκας Π., Πρ/νος Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *