Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Λευκάδα     31 Μαρτίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 5576

 

Προς:   1.  κ. Δήμαρχο Λευκάδας

             2.  Τα μέλη  Δημοτικού

                  Συμβουλίου

                

 

 

                                                          

Δ.Σ.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        

                          ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις    4 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού  (σχετ. η αρ. 8/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2οΑπόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού  (σχετ. η αρ. 9/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 10/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 11/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 12/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 13/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικού (σχετ. η αρ. 14/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Χρ. Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρίας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ  Η. Ο.Ε.»

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση δαπάνης για την επέκταση Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.299,84 €.

                         Εισηγητές: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ.  για λογιστική τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης.

                         Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ.  για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για συμπλήρωση της αρ. 31/2016 απόφασης Δ.Σ. (σχετικά με τον ορισμό του Δήμου Λευκάδας ως εγγυητή, για την ρύθμιση του χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας & Αιτωλοακαρνανίας προς την Δ.Ε.Η. Α.Ε.)

                         Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης σε πολιτιστικούς –αθλητικούς συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2016.

                       Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Κ. Καλάμου Καστού» προϋπολογισμού 9.992,64 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.   για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιθοδομής και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Καρυάς», προϋπολογισμού 11.997,47 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                       

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα Αντιπυρικής Προστασίας», προϋπολογισμού 76.725,00 €.

                         Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου  εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

       Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος  

         

 

 

 

                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       Κοινοποίηση:                                            

  1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
  3. Επιμελητήριο
  4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας                                ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5. Εργατικό Κέντρο
  6. Πολιτικά Κόμματα
  7. Μ.Μ.Ε.
  8. Δημοτικές Ενότητες

με την υποχρέωση να ενημερώσουν

τους Προέδρους των Δημοτικών και

Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους

Τοπικών Κοινοτήτων

 

Σημείωση:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *