Ανακοίνωση του Πανταζή Κηρολίβανου σχετικά με τις εξελίξεις στην Φιλαρμονική Λευκάδας

Φιλαρμονική (σήμα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Προέδρου του εκπεσόντος Δ.Σ. της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας.

Προς ενημέρωση των μελών του Σωματείου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου γνωστοποιώ τα εξής :

Στη συνεδρίαση του Δ. Σ. της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας της 9ης/8/2013 με αρ. πρακτικού 20, θέμα 3ο, το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύοντος εμού και ευρισκόμενο σε πλήρη απαρτία καταψήφισε κατά πλειοψηφία την πρότασή μου για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 14 και 21 του Καταστατικού του Σωματείου 1ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η σύγκληση της οποίας, όπως σαφέστατα επεσήμανα στους συμβούλους, ήταν υποχρέωση του Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό τόσο τυπική όσο και ουσιαστική.

Κατόπιν τούτου και επειδή αρμοδιότητά και ευθύνη μου ως τότε Προέδρου ήταν η απαρέγκλιτη εφαρμογή του καταστατικού, με την από 16-9-2013 αίτησή μου προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας ζήτησα την ενεργοποίηση του άρθρου 14 του καταστατικού και ειδικότερα :

1. Την αναγνώριση της αυτοδίκαιης έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας.

2. Τον διορισμό πενταμελούς επιτροπής για τη ανάληψη προσωρινής διοίκησης της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας και για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτησή μου και εξέδωσε την υπ” αρ. 25/9-10-2013 απόφαση με την οποία διατάσει τα εξής :

1. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας δεν υφίσταται από 9-10-2013, ημέρα δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, καθώς έχει εκπέσει, δηλαδή έχει απολέσει την εξουσία του. Κατά συνέπεια παύει κάθε δραστηριότητά του.

2. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδας διοικείται πλέον από 5μελή προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω Απόφαση μέλη η οποία θα συγκαλέσει γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου με τη διαδικασία που ορίζεται στο καταστατικό, προκειμένου μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να γίνουν εκλογές και να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί θα γίνει και οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του εκπεσόντος Δ.Σ., όπως επίσης προβλέπεται από το καταστατικό.

Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις και με την δεδομένη πεντάχρονη προσφορά μου στη διοίκηση του Σωματείου είτε ως Πρόεδρος είτε ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., καλώ προσωπικά όλα τα μέλη της Φ.Ε.Λ. ενεργά και μη να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να θέσουν υποψηφιότητες και να προσέλθουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Η προσωρινή διοίκηση θα παρέχει ευρύτατη ενημέρωση ως προς τη διαδικασία. Μόνο με την μαζική συμμετοχή θα προκύψει ένα πλουραλιστικό, αντιπροσωπευτικό και αμερόληπτο Δ.Σ. αμέτοχο από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες μικρές ή μεγάλες. Έτσι η Φ.Ε.Λ. θα συνεχίσει ανεμπόδιστα το έργο της, την εξέλιξή της και την ανταπόδοση στην κοινωνία, με δράσεις και έργο, του αντάλλαγμαtoς της συμμετοχής και στήριξης την οποία έχει εισπράξει απ” αυτήν, στη πολύχρονη ιστορική διαδρομή της.

Λευκάδα 12-10-2013

Πανταζής Κηρολίβανος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *