Αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Λευκάδας

Φιλαρμονική

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡIΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1850
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

PHILARMONIC SOCIETY OF LEFΚAS
ESTABLISHED 1850
AWARD WINNER ATHENS ACADEMY

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 22/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Λευκάδα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 στα Γραφεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Λευκάδος και ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με παρόντα μέλη τους : 1) Πανταζή Κηρολίβανο ως Πρόεδρο, 2)
1. Κηρολίβανο Πανταζή
2. Προδρομίτη Βασίλη
3. Κουμουνδούρο Πέτρο
4. Καλλία Παναγιώτη
5. Γεωργάκη Ανδρέα
6. Χαμοσφακίδη Νικόλαο
7. Μελά Φίλιππο
8. Κοντοπρία-Κρητικού Καίτη
9. Κατηφόρη Στέφανο
συζήτησε και έλαβε απόφαση για το εξής θέμα :

ΘΕΜΑ : Αναδιάρθρωση Δ.Σ και συγκρότηση σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την αναδιάρθρωση αυτού και την ακόλουθη συγκρότησή του:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ : ΚΑΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ : ΜΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ : ΚΟΝΤΟΠΡΙΑ-ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙΤΗ
ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του Ν 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/3-10-2011)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                  O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ                                                                                                                      ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *