Τα θέματα συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, στην συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Σεπτέμβρη στις 7:00 μ.μ.

Δ Σ 3 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 23-09-2013 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου στον Επίσκοπο Τ.Κ. Αλεξάνδρου, εμβαδού 38,05 τ.μ., για δημιουργία πρόσβασης στο δημοτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.(σχετ. η αριθμ. 12338/18-7-13 απόφ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου). Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 (σχετ. η αριθμ. 181/2013 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης για το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Καρυάς». Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Πολιτισμού Καρυάς» στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», παραγρ. 2.1 «Πολιτιστική κληρονομιά» και ορισμός υπεύθυνου πράξης. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» που εδρεύει στη Λευκάδα. (σχετ. η αριθμ. 305/12 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχο, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» που εδρεύει στη Λευκάδα. (σχετ. η αριθμ. 209/13 απόφαση Δ.Σ.).  Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχο, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σάντα Αικατερίνη, Πρόεδρος Σχ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σάντα Αικατερίνη, Πρόεδρος Σχ. Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης καθορισμού των τιμών προσδιορισμού της αξίας των κτισμάτων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναγραφή ονομάτων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο μνημείο πεσόντων της Τ.Κ. Καρυωτών. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ρύθμιση οφειλών της ΕΤ.ΑΝΑ.Λ προς το Ι.Κ.Α. Εισηγητές: 1. Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 14ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για την Ύδρευση και Αποχέτευση – Προτάσεις. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73Α)» κατά δύο μήνες, ήτοι έως 07-11-2013. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π. στη Βασιλική στη θέση «Λειβαδάκια». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Βλυχού», προϋπολογισμού 32.527,88 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνία Οδών Πρόσβασης προς Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 150,00 ευρώ ως δωρεά από τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. Λευκάδας στη μνήμη του συναδέλφου τους Κόγκα Διονυσίου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση κατοικιών ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας στην οδό Κόνταρη. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”. Εισηγητής: Κώστας Α.Αραβανής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εξαίρεσης από απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας των οχημάτων του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων (παλιά στέγαστρα – πάνελ αλουμινίου) Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) μοτοποδηλάτων στην εταιρεία «Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» στο Νυδρί Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης είκοσι (20) δίκυκλων και τριών (03) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50cc, ιδιοκτησίας Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Αριστοφάνη στο Νυδρί Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση εκμίσθωσης ισόγειου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πηγαδησάνων. (σχετ. το από 22-8-2013 αίτημα Προέδρου Τ.Κ. Πηγαδησάνων). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με έκθεση εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 180/2013 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάρτηση διορθωτικής πράξης της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου. Εισηγητής: Καρτάνος Ιωάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 31ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας 40 στρεμμάτων εκτροφής μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Βαθύ Λιμιόνι» Καλάμου και αύξηση δυναμικότητας από τους 460 στους 575 τόνους, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου- Γεν. Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων-Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου-Τμήμα Γεωργικών Εκμ/σεων και Αλιείας. Εισηγητής: Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάκληση ή μη της αριθμ. 25153/8-12-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ», ιδιοκτησίας Soler Pedraza Rene του Francisco στη συμβολή των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα, κατόπιν παραπομπής του από την Ε.Π.Ζ. ( σχετ. η αριθμ. 86/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κου Γαζή Αναστασίου. Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *