Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ.Σ. σμικρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                                                                    Λευκάδα 2 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 23374

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την στήριξη των θέσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Δήμητρα Ροντογιάννη, Πρόεδρος Σωματείου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 53/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας: “Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016 ”
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.030.000 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.(Σχετ: η αρ. 277/15 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015. (Σχετ: η αρ. 278/15 απόφαση της Ο.Ε.)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αρ. 141/2015 απόφασής του, σχετικά με έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) για την εκτέλεση του έργου: «Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ” πρ/σμού 12.300,00€
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου “Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας”
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών του Αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων Δήμητρας Σταματέλου και Αθανασίου Καββαδά, από επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχων, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες, με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
9. Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Λευκάδας
Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *