Την Δευτέρα 20-7 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ Σ συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                 Λευκάδα 15 Ιουλίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 15157

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο
3. Πρόεδρο Τ.Κ. Βασιλικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 19/15 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
Κωνσταντία Μικρώνη, υπάλλ. Αυτ. Τμ. Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Τεχν. Εργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ –ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Βρεττού Κων/να, υπάλληλος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δρόμων ως δημοτικών σύμφωνα με τα αρ. 729/28.4.15 και 1315/Φ.5.29.7/10.7.15 υπηρεσιακά σημειώματα Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος (σχετ. η αρ. 40/2015 απόφαση ΕΠΖ & η αρ. 122/15 απ. Δ.Σ.)
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. επί υποβληθεισών ενστάσεων κατά της υπ΄αριθ. 166/2014 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Θεοφάνης Καραμπάς, καθηγητής Α.Π.Θ.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθ. 278/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση μελών στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κούρτης Φίλιππος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ» προϋπολογισμού 12.100,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: . Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 319/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση μελών στην 5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή υπολοίπου 184.614,80 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων ακινήτων για χώρους στάθμευσης στη Δ.Ε. Ελλομένου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *