Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 8/6/2015 – Τα θέματα

δημος Λευκ. σήμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                                    Λευκάδα 4 Ιουνίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 10756

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δρόμων ως δημοτικών σύμφωνα με το αρ. 729/28-4-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 40/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμ. Πολεοδομ. Εφαρμογών, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «Έργα δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στη θέση Πόρτο Κατσίκι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής : Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για την εκτέλεση του έργου «Έργα δασικής αναψυχής σε δασική έκταση στο Πόρτο Κατσίκι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής : Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους για το έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων (σχετ. η αρ. 110/2015 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 8ο : Aπόφαση για την δημοπράτηση της παραγωγής αβγοτάραχου από τις Λ/θ Στενού Λευκάδας, αλιευτικής περιόδου 2015-2016.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Άγγελος Παπαδόπουλος, υπάλληλος Αυτοτ. Τμήμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ 9ο : Συμπλήρωση της αριθ. 115/2015 απόφασης Δ.Σ σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή των πρακτικών συμβιβασμού μετά του εκπροσώπου της εταιρείας «Γκέκα Λαμπρινή & Σια Ε.Ε».
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 10ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για το Τουριστικό Περίπτερο του Κάστρου.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλυχού σε πολιτιστικό σύλλογο Γενίου-Βλυχού «ΘΕΑΛΟΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 13ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης α) στους πολιτιστικούς συλλόγους «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» και «ΦΩΤΕΙΝΟΣ», β) στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς.
Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον»
Εισηγητής: Aθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2015.
Εισηγητής: Πάνος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *