Εισηγήσεις επί θεμάτων του αυριανού (29-4-15) Δημοτικού Συμβουλίου

δημος Λευκ. σήμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών μας, η Δημοτική Αρχή θα προχωρά στη δημοσιοποίηση εισηγήσεων επί θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η καλύτερη ενημέρωση αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχικής λειτουργίας που επιδιώκουμε για τον Δήμο μας και για την οποία δεσμευτήκαμε προτού αναλάβουμε τα καθήκοντά μας. Υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτάται το σύνολο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Aκολουθούν οι εισηγήσεις στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και στο 5ο θέμα που αφορά τις επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους, καθώς, επίσης, σταχυολογούνται οι ενέργειες του Δήμου αναφορικά με το 2ο θέμα για την «προσωρινή αποκατάσταση καταστρώματος τμήματος Παραλιακού πεζοδρόμου Βασιλικής – Πόντης».

 

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/΄20.04.2015 τεύχος Α΄) που αφορά στην κατεπείγουσα ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

Έπειτα από τις διευκρινίσεις που έδωσαν τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ και την Ένωση Περιφερειαρχών, η Δημοτική Αρχή εισηγείται θετικά για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων που δεν θα επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, ενώ αποτελεί ολιγόμηνο μέτρο που θα καταστεί προαιρετικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εισήγηση σχετικά με την ΠΝΠ για τα ταμειακά διαθέσιμα

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής, η κυβέρνηση προχώρησε στην υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων του Δημοσίου στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο ενδιάμεσο διάστημα ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός πραγματοποίησαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίνοντας περαιτέρω διευκρινίσεις για την αιφνίδια ενέργεια της κυβέρνησης.

Έπειτα, λοιπόν, από τις διευκρινίσεις και δεσμεύσεις που έχουν παρασχεθεί σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 Η εν λόγω μεταφορά αποτελεί έναν προσωρινό χειρισμό, μια μορφή διευκόλυνσης της βραχυπρόθεσμης ταμειακής ρευστότητας για τη χώρα. Βασικός σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα αν χρειαστεί για την έκδοση repos, δηλαδή τίτλων βραχυπρόθεσμου, έως 15 ημερών, δανεισμού του κράτους. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για την πατρίδα μας, καθώς η διαπραγμάτευση με τους εταίρους- δανειστές κορυφώνεται, είναι αυτονόητο ότι το σύνολο της Πολιτείας και κοινωνίας οφείλει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλει στην επιτυχή για τον λαό και την πατρίδα μας έκβασή της. Εξίσου αυτονόητο είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να παράσχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις ώστε να ξεφύγει η χώρα από την οικονομική ασφυξία που έχει επιβληθεί, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει και η ίδια η Τ.Α. τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις της. Πολύ απλά: αν βουλιάξει η χώρα, δεν θα σωθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες από μόνοι τους.

 Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε το γεγονός ότι η μεταφορά γίνεται με τρόπο που είναι οικονομικά προς το συμφέρον των ΟΤΑ αφού το επιτόκιο στην ΤτΕ είναι μεγαλύτερο, ενώ σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών είναι ασφαλέστερο τα διαθέσιμα να βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 Καταλυτική σημασία έχουν οι διευκρινίσεις και δεσμεύσεις που δόθηκαν για την εξαίρεση από τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων των χρημάτων που αφορούν στα ανταποδοτικά τέλη. Η σημασία έγκειται όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως στη διαφύλαξη της ουσίας και του χαρακτήρα της έννοιας της αυτοδιοίκησης.

 Σχετικά με την επιλογή να γίνει η ρύθμιση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αυτή –όπως διευκρινίστηκε- σχετίζεται με το κατεπείγον των συνθηκών και με τον σύντομο και κρίσιμο χρόνο που ενδεχομένως θα προκύψει ανάγκη του προσωρινού εσωτερικού δανεισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται και εμμέσως ο προσωρινός χαρακτήρας της ενέργειας, την στιγμή που η έκδοση repos είναι δυνητική για την κυβέρνηση και δεν έχει υλοποιηθεί προς το παρόν.

 Καταλυτικής σημασίας είναι το γεγονός ότι η μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου είναι απολύτως εξασφαλισμένη. Όπως έχει ξεκαθαριστεί, ακόμα και στην περίπτωση που τελικά θα εκδοθούν repos, αυτά θα έχουν αποκλειστικά βραχυχρόνια διάρκεια και θα αφορούν μόνο τα διαθέσιμα που οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν έχουν άμεσα ανάγκη, αφού ρητά προσδιορίζεται ότι εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΠΝΠ τα χρηματικά διαθέσιμα που αφορούν τις ανάγκες των ΟΤΑ σε ορίζοντα 15νθημέρου. Επομένως μισθοδοσία και λοιπές τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση κατά την οποία κάποιος Δήμος ή κάποια Περιφέρεια υποστεί εξ αυτού του χειρισμού ζημία, προβλέπεται ρητά ότι έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψουμε η συγκεκριμένη ενέργεια να αποτελέσει προηγούμενο για αμφισβήτηση της αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της ανάγκης για διαρκή δημοκρατική διαβούλευση της κυβέρνησης με τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών και τα συλλογικά μας όργανα.

Την ίδια στιγμή, δεν θα επιτρέψουμε για μικροπολιτικές σκοπιμότητες να τεθεί σε κίνδυνο η πορεία της χώρας μας. Έπειτα από πέντε χρόνια λιτότητας και μνημονίου, όταν η Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα με περικοπή της χρηματοδότησης και του προσωπικού της και με ουσιαστική υπονόμευση της αυτοτέλειάς της (επισημαίνουμε ότι θεσμοί όπως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας εγκρίθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου) ο τόπος μας αγωνίζεται να κάνει μια νέα αρχή. Αυτή η νέα αρχή πρέπει να γίνει με όρους αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, αλλά και θεσμών, με όρους αλληλοσεβασμού του ρόλου που ο καθένας μας υπηρετεί και με την προσοχή στραμμένη στο παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.
ΘΕΜΑ 5Ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορηγήσεων και διάθεση πιστώσεων σε Πολιτιστικούς – Αθλητικούς Συλλόγους για την συνδιοργάνωση και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων το έτος 2015.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Η Δημοτική Αρχή δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του πολιτιστικού αγαθού, στον προϋπολογισμό του 2015 προχώρησε στον διπλασιασμό σε σχέση με πέρσι της επιχορήγησης προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου μας. Με την παρούσα εισήγηση προχωρά η διάθεση του μεγαλύτερου τμήματος της επιχορήγησης. Η κατανομή γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τις δράσεις του κάθε Συλλόγου, τις ανάγκες που δημιουργούνται εξ αυτών και το κοινωνικό αποτέλεσμα που παράγουν.
Διπλασιασμός, επίσης, έγινε και για τους Αθλητικούς Συλλόγους. Στο παρόν διατίθεται ένα πρώτο ποσό προς τα Αθλητικά Σωματεία, τα οποία έχουν ήδη παρουσιάσει πρόγραμμα δράσης.
Επισημαίνεται ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η περαιτέρω ενίσχυση της επιχορήγησης, την οποία θα προωθήσουμε σταδιακά και με δεδομένες τις οικονομικές δυσκολίες τις συγκυρίας που διανύουμε, καθώς θεωρούμε τους Συλλόγους της περιοχής ως τα κύτταρα για την με την ευρύτερη έννοια πολιτιστική ανάπτυξη του νησιού μας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.3 του Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) «Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του Πρ/σμού του Δήμου μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις πληρωμές δαπανών, που αφορούν:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος» .
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 του Δημοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/2006) «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου περιλαμβανομένων και των εκκλησιαστικών, σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, καθώς και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στους οικείους Δήμους για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του, εκτός εάν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους Δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις……»
Οι Πολιτιστικοί – Αθλητικοί Σύλλογοι και τα Σωματεία του Δήμου μας έχουν υποβάλλει αιτήματα για να επιχορηγηθούν προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις το έτος 2015, προτείνοντας ως συνδιοργανωτή τον Δήμο Λευκάδας και συγκεκριμένα:
1) Η Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος με το από 20/04/2015 έγγραφό της καταθέτει πίνακα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων για το 2015, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η διοργάνωση του 3ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη Λευκάδα (6-7/08/2015).Προτείνει τον Δήμο Λευκάδας ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης η οποία έχει προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ.
2) Ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Λευκάδας «ΟΡΦΕΥΣ» με το αριθμ Α.Π. 2/9.1.2015 έγγραφό του προτείνει τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την Ένωση, στο διάστημα 9-31 Μαΐου 2015. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον «ΟΡΦΕΑ» για περισσότερα από 60 χρόνια με την υποστήριξη Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Δήμος). Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των φετινών εκδηλώσεων ανέρχεται στα 4.490,00 ευρώ.
3) Ο Μουσικοχορευτικός Όμιλος «ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ» Λευκάδας με το αριθμ. 5/15-4-2015 έγγραφo προτείνει την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για το 2015, όπως την «Παραδοσιακή Χορευτική Βραδιά» (5-07-2015), την «Βαρκαρόλα» στη δυτική παραλία Λευκάδας (13-8-2015) και το «Χορωδιακό Φεστιβάλ» το Νοέμβριο 2015 που πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία από το 1983. Προϋπολογισμός των εκδηλώσεων: 11.000,00 ευρώ.
4) Ο Μουσικοφιλολογικός ΄Ομιλος Καρυάς Λευκάδας « Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» με το αριθ. 59/28.1.2015 έγγραφο του, στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις του Συλλόγου για το 2015, μας προτείνει τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων: «7ο Παιδικό Φεστιβάλ Χορευτικών» (4-5/7) και «Χωριάτικος Γάμος» (1-3/8). Σημειώνεται ότι στο Παιδικό Φεστιβάλ συμμετέχουν όλοι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου, ενώ η αναπαράσταση του Χωριάτικου Γάμου γίνεται για πάνω από 15 χρόνια. Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εκδηλώσεων είναι 15.500,00 ευρώ.
5) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» με το από 19-12-2014 έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται οι δράσεις του, προτείνει συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων: Παρουσίαση δύο (2) θεατρικών έργων, Διήμερες Εκδηλώσεις «Μνήμης και Τιμής» αφιερωμένες στην πρώτη συγκέντρωση των Οπλαρχηγών στου Μαγεμένου το έτος 1807. Ο προϋπολογισμός των εκδηλώσεων είναι 11.600,00 ευρώ.
6) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» προτείνει συνδιοργάνωση της ΣΤ’ Συνάντησης Προβληματισμού και Διαλόγου, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 – 11 – 12 Ιουλίου 2015 στον Αλέξανδρο με θέμα την αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ορεινής Λευκάδας. Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι 3.500,00 ευρώ.
7) Στο υπ. αριθμ 2/29-1-2015 έγγραφό του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» αναφέρει αναλυτικά όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2015 και θα πραγματοποιηθούν σε Κάβαλο, Λαζαράτα, Πινακοχώρι, Φρυά,Σπανοχώρι. Επίσης με το 14/16-4-2015 έγγραφο προτείνει την συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε δύο (2) εκδηλώσεις ο προϋπολογισμός των οποίων είναι 2.400,00 ευρώ.
8) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τσουκαλάδων με το από 25-1-2015 έγγραφό του, αναφέρει τις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2015 με τον τίτλο «Τσουκαλαδιώτικα», όπου περιλαμβάνονται και οι εκδηλώσεις «ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2015» και «Μουσικό Αφιέρωμα σε Έλληνες Συνθέτες ή Ποιητές» για τις οποίες προτείνει συνδιοργάνωση. Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων προϋπολογίζεται σε 1.500,00 ευρώ.
9) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νυδρίου και Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» με το αριθμ. 5/20-4-2015 έγγραφό του, προτείνει τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την 21η Μαΐου (Ένωση Επτανήσου) που θα πραγματοποιηθεί στο Νυδρί. Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι 2.100,00 ευρώ.
10) Ο Σύλλογος Αγιομαυριτών με έγγραφό του προτείνει στον Δήμο την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το έτος 2015 και συγκεκριμένα αναβίωση της Λευκαδίτικης Πρωτομαγιάς «ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΗ» στις 30/4/2015 και την μουσικοχορευτική παράσταση «ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» στις 31/7/2015. Το κόστος των εκδηλώσεων εκτιμάται ότι θα είναι 1.000,00 ευρώ.
11) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυστόμων «Κόκκινη Εκκλησιά» στα πλαίσια των εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει, προτείνει την συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση «Παραδοσιακό Πανηγύρι» (25-26/7/2015). Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 1000,00 ευρώ.
12) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εγκλουβής με αίτημα του προτείνει συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή Φακής Εγκλουβής 2015» στις 6/8/2015 στο Οροπέδιο του Αη Δονάτου Εγκλουβής. Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης είναι 3.000,00 ευρώ.
13) Ο Γυμναστικός Σύλλογος Λευκάδας με την από 15/3/2015 αίτησή του ζητά συνδιοργάνωση της ημερίδας «5οι Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγματοποιηθεί στις 24/5/2015. Εκτιμώμενο κόστος: 3.110,00 ευρώ.
14) Ο Αθλητικός Σύλλογος λευκάδας «Ο ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» με το αριθμ.196/12-1-2015 έγγραφό του προτείνει την συνδιοργάνωση του «5ου Πράσινου Ημιμαραθώνιου», μιας μεγάλης αθλητικής εκδήλωσης με πανελλήνια απήχηση και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στις 17/5/2015. Το κόστος εκτιμάται σε 3.250,00 ευρώ.
Α._ Εισηγούμαι τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών-Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω και παράλληλα προτείνω την επιχορήγησή τους με τα εξής ποσά:
1) Ποσό 2.600,00 ευρώ στη Φιλαρμονική Εταιρία Λευκάδος, για τη συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στη Λευκάδα (6-7/08/2015).
2) Ποσό 2.400,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό Όμιλο «ΟΡΦΕΑ» Λευκάδας, για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων της Ένωσης των Επτανήσων (9-31/05/2015).
3) Ποσό 2.200,00 ευρώ στο Μουσικοχορευτικό Όμιλο «ΝΕΑ ΧΟΡΩΔΙΑ» Λευκάδας , για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Βαρκαρόλα» (13-8-2015).
4) Ποσό 2.200,00 ευρώ στο Μουσικοφιλολογικό ΄Ομιλο Καρυάς Λευκάδας «ΑΠΟΛΛΩΝ», για τη συνδιοργάνωση του «Χωριάτικου Γάμου» (1-3/08/2015).
5) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ» , για τη συνδιοργάνωση των διήμερων εκδηλώσεων «Μνήμης και Τιμής» για την επέτειο του 1807 (4-5/07/2015).
6) Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Αλεξάνδρου «ΦΗΓΟΣ» , για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΣΤ΄ Συνάντηση 2015» (10,11,12/07/2015).
7) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σφακιωτών «ΦΩΤΕΙΝΟΣ» , για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτές Κρασιού» (αρχές Αυγούστου 2015).
8) Ποσό 1.000,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων, για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων «ΒΕΡΓΙΝΕΙΑ 2015» και «Μουσικό Αφιέρωμα σε Έλληνες Συνθέτες – Ποιητές».
9) Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νυδρίου – Περιχώρων «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης για την Ένωση της Επτανήσου (23/05/2015).
10) Ποσό 500,00 ευρώ στο Σύλλογο Αγιομαυριτών για συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων αναβίωση της Λευκαδίτικης Πρωτομαγιάς «ΠΑΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΗ» ( 30/4/15) και την μουσικοχορευτική παράσταση «ΠΑΜΕ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» (31/7/15).
11) Ποσό 600,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής, για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Γιορτή της φακής» (6/8/2015) .
12) Ποσό 300,00 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυστόμων «Κόκκινη Εκκλησιά» για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Παραδοσιακό Πανηγύρι» (25-26/7/2015).
13) Ποσό 2.000,00 ευρώ στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας για συνδιοργάνωση της ημερίδας «5οι Ιόνιοι Αγώνες Στίβου» που θα πραγματοποιηθεί στις 24/5/2015.
14) Ποσό 3.250,00 ευρώ στον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» για συνδιοργάνωση του «5ου Πράσινου Ημιμαραθώνιου στη Λευκάδα» στις 17/5/2015.
Συνολικό ποσό προτεινόμενης επιχορήγησης: 20.250,00 ευρώ
Β._ Εισηγούμαι την έγκριση διάθεσης πιστώσεων:
– ποσού 15.000,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6735 (Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2015
– ποσού 5.250,00 ευρώ σε του Κ.Α.Ε. 00-6734 (Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία) του προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2015
Η εισήγηση έλαβε υπόψη της αφενός τα αιτήματα των Σωματείων – Συλλόγων, αφετέρου την δράση και την γενικότερη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

Θέμα 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΠΟΝΤΗΣ»
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης

Ενημερώνουμε ότι με εργασίες του Δήμου ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο τμήμα της οδοστρωσίας του παραλιακού πεζοδρόμου Βασιλικής- Πόντης που αποτελεί την πρώτη φάση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Μαζί με το γεγονός ότι δημιουργείται χώρος για περπάτημα και αναψυχή στους κατοίκους και τους επισκέπτες, αναβαθμίζεται αισθητικά το παραλιακό μέτωπο της Βασιλικής που μέχρι σήμερα παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης.

Με την εισήγηση αυτής της μελέτης αρχίζει επί της ουσίας η δεύτερη φάση του έργου, η οποία σταδιακά θα περιλαμβάνει την πλακόστρωση και τα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, αποχέτευσης). Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, η μελέτη αφορά σε εργασίες προσωρινής αποκατάστασης τμημάτων του παραλιακού πεζοδρόμου Βασιλικής- Ποντης, συνολικού μήκους 350μ (κατασκευή της βάσης από κοκκώδες υλικό 3Α, εγκιβωτισμός της βάσης με οριοθέτηση με πρόχυτα τσιμεντένια κράσπεδα, επίστρωση καταστρώματος με τεχνητούς κυβόλιθους διαστάσεων 20X10cm και χρώματος γκρί – κόκκινο που θα τοποθετηθούν επί άμμου.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *