Ανακοίνωση του Δήμου για την αποχέτευση Ελλομένου

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

Δήμος Λευκάδας
Τεχνική Υπηρεσία. Τμήμα Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Ανακοίνωση για τις συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης των ακινήτων στους παραλιακούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

Η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών επιβάλλει τη σύνδεση των ακινήτων της Δ.Ε. Ελλομένου με το δίκτυο αποχέτευσης στις οδούς όπου αυτό έχει κατασκευαστεί.
Επειδή είναι σε εξέλιξη οι δοκιμαστικοί έλεγχοι του δικτύου καθώς και οι έλεγχοι καλής λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να συνδέσουν τα ακίνητά τους με το δίκτυο μέχρι την 31-3-2015. Από την 1-4-2015 το δίκτυο και η ΜΕΛ προβλέπεται να μπουν στη φάση δοκιμαστικής πλήρους-κανονικής λειτουργίας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.
Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση, συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού, τηρώντας σύμφωνα με τον κανονισμό Αποχέτευσης τους παρακάτω βασικούς όρους:
• Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια (Άρθρο 4, παράγραφος 2)
• Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους παλιούς υπονόμους κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων καθώς και των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται τέτοιου είδους ενέργεια ο Δήμος προβαίνει σε διακοπή της ύδρευσης και της αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο 1.000€ (Άρθρο 9 παράγραφος 6)
• Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτων στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης (Άρθρο 6 παράγραφος 1)
• Όταν τα εντός ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων βρίσκονται χαμηλότερα της στάθμης του αγωγού σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου (Άρθρο 7 παράγραφος 1)
• Η κατασκευή λιποσυλλέκτη στις δραστηριότητες που αποχετεύουν στο δίκτυο λίπη και έλαια είναι υποχρεωτική για τις συνδέσεις που αποχετεύουν τέτοιου είδους λύματα. Όπου δεν τοποθετείται λιποσυλλέκτης ο Δήμος θα προβαίνει σε διακοπή των συνδέσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και θα επιβάλλει πρόστιμο 1.000€ (Άρθρο 5 παράγραφος 2)
Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (παράβολο): Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που χρεώνει ο Δήμος σε κάθε ακίνητο για σύνδεσή του με το δίκτυο. Υπολογίζεται σύμφωνα με τη συνολική επιφάνεια του κτίσματος ως το άθροισμα των επιφανειών που συμμετέχουν στον προσδιορισμό του συντελεστή δόμησης. Το τέλος ορίζεται σε 0,50€/m2 (Άρθρο 11 παράγραφος 3α)
Δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης: Πρόκειται για τη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής παροχής αποχέτευσης ακαθάρτων. Είναι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος κατασκευής της παροχής. Η δαπάνη χρεώνεται από τον Δήμο σε κάθε ακίνητο όταν συνδέεται με το δίκτυο και ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των 200€ ή σε πέντε τετραμηνιαίες δόσεις των 40€ (Απόφαση του Δ.Σ. Λευκάδας με αριθμό 359/21.11.2014).

Λευκάδα 8-1-2015

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *