Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 15 Ιουλίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄ αριθ. 44391/14.07.2021 (ΦΕΚ 3112/14.07.2021 τεύχος Β’) ΚΥΑ,  τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου, θα διεξαχθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 16 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10:00   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

                                                          Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης ζητημάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και  περιλαμβάνονται στην 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου μας.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14-07-2021 ελήφθη η υπ΄αριθ. 98/2021 απόφαση,  η οποία όμως δεν είναι έγκυρη  αφού η προς ψήφιση πρόταση-εισήγηση (σχετική η υπ΄αρ. 454/2021 απόφαση Ο.Ε.) δεν συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό θετικών ψήφων που απαιτείται σύμφωνα με την νομοθεσία.

  

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *