Προτάσεις και τοποθετήσεις της παράταξης “Ολοι για τη Λευκάδα”

Προτάσεις και τοποθετήσεις της παράταξης “Ολοι για τη Λευκάδα”

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΤΗΣ 12ης/2/2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Η τελική πρόταση της Παράταξής μας μας για τους δασικούς χάρτες, που τέθηκε σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση του Δ. Σ./ της 12ης/2/2021, συμπεριλαμβάνει την πρόταση της Ομοσπονδίας Λευκαδίτικων Συλλόγων για το συγκεκριμένο θέμα (σημεία 1, 2, 3, 4, 5) και επιπλέον τα σημεία 6, 7, 8, 9.

 

 1. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής να ανασταλεί επ’ αόριστον η ανάρτηση του δασικού χάρτη στο σύνολο της Π.Ε. Λευκάδας.
 2. Ουδεμία παράταση στην υποβολή ενστάσεων δεν έχει νόημα δεδομένου ότι το βασικό πρόβλημα των δασωθέντων αγρών δεν επιλύεται εντός του πλαισίου των προδιαγραφών σύνταξης των δασικών χαρτών.
 3. Μέχρι την ανασύνταξη και την εκ νέου ανάρτηση του δασικού χάρτη για τις όποιες δικαιοπραξίες να λαμβάνεται υπόψη όχι ο αναρτημένος δασικός χάρτης αλλά ο αναρτημένος ιστορικός ορθοφωτοχάρτης (δηλ. η αποτύπωση των δασικών εκτάσεων επί των Α/Φ του 1945/60).
 4. Μετά την ανασύνταξη και στο στάδιο υποβολής ενστάσεων που θα ακολουθήσει να δίδονται δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή στον κάθε ενδιαφερόμενο όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζεται η διοίκηση για τον χαρακτηρισμό της έκτασης που τον ενδιαφέρει (Α/Φ, φωτοερμηνεία, κ.λπ.).
 5. Να αποτυπωθούν στον νέο Δασικό χάρτη όλες οι πράξεις της διοίκησης (χαρακτηρισμού, ορίων κ.λπ.) με παραπομπή σε δικτυακό τόπο απ όπου ο κάθε πολίτης να μπορεί να λαμβάνει πλήρη γνώση.
 6. Τα γεωτεμάχια αγροτικής μορφής που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν τη μορφή δασικής έκτασης, να μην διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
 7. Η Διοίκηση να εναρμονιστεί με την ρητή πρόβλεψη του Νόμου (άρθρο 62 του Ν. 998/1979) και την Νομολογία ότι το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί των δασικών εκτάσεων δεν  ισχύει  για  τα  Ιόνια Νησιά. Το  Δημόσιο  επομένως, να δύναται να διεκδικήσει δασικές εκτάσεις μόνο στην περίπτωση που έχει στην κατοχή του τίτλους κυριότητας, με εξαίρεση όσες περιπτώσεις αφορούν προστατευόμενες περιοχές ή οριοθετημένα δασικά οικοσυστήματα.
 8. Σε όσους από τους δασωμένους αγρούς, τελικά, διατηρήσουν τη σημερινή τους μορφή, θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια μορφής αποζημίωση στους ιδιοκτήτες τους. Μόνο έτσι το περιβαλλοντικό ισοζύγιο θα έχει σωστή εφαρμογή.
 9. Η υποβολή αντιρρήσεων – ενστάσεων να γίνεται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

Λευκάδα, 14/12/2021


 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ                                    ΟΠΩΣ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 12ης/2/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα πρέπει να λάβει απόφαση (οδηγία – σύσταση), με σαφή κατεύθυνση προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη της λήψης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πρέπει να περιέχει τους εξής βασικούς άξονες:

       Ι.  Να μην υπάρξει καμία επιπλέον κατασκευή, ή αλλοίωση του χαρακτήρα των υπαρχόντων κτισμάτων, όπως ρητά ορίζεται στους όρους Διακήρυξης του Διαγωνισμού και στο Πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

       ΙΙ.  Η Διοίκηση του Δ.Λ.Τ. δεν πρέπει να επιτρέψει, γιατί απαγορεύεται αυστηρά κάτι τέτοιο από την διακήρυξη του διαγωνισμού και την πράξη παραχώρησης, την ενδεχόμενη αλλαγή της χρήσης των λουτρικών εγκαταστάσεων, όπως επισημαίνει και στο Πρακτικό του το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π. Ε. Λευκάδας.  Η χρήση τους να παραμείνει αυστηρά ως έχει: λουτρικές εγκαταστάσεις.

       III. Να τηρηθούν, μέχρι κεραίας, οι παρατηρήσεις – προτάσεις του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, καθώς και όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

       ΙV. Να ληφθεί καινούργια απόφαση πράξης παραχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από την οποία να απαλειφθεί η παρακάτω διατύπωση της αριθ. 10/20-2-2020 απόφασης που έλαβε το Δ.Λ.Τ.: «…ή από νέα στατική μελέτη αποκατάστασης του περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων που θα συνταχθεί με μέριμνα και έξοδα του παραχωρησιούχου και θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας και του Δ.Λ.Τ.Λ….».  Να υλοποιηθεί δηλαδή η Στατική Μελέτη που το ίδιο το Δ.Λ.Τ. συνέταξε, το 2016.

Επίσης:

 1. Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών διασφαλίζεται από τους όρους της σύμβασης παραχώρησης και το θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον όμως μπορεί να υπάρξει γραπτή συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους για την αξιοποίηση μικρότερου μέρους της παραλίας για την ανάπτυξη ομπρελών – ξαπλωστρών.
 2. Το Δ.Λ.Τ. να χορηγήσει στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής όλα τα στοιχεία – έγγραφα – μελέτες που έχει στην κατοχή του και αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Δημοτική Παράταξη «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»


 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων – Αιτ/νίας, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της Παράταξης “ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ” Κων/νος Δρακονταειδής, συμμετείχε και τοποθετήθηκε στην διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13/2/2021.

«…Θλίβομαι για τη στάση του Δήμου Λευκάδας σήμερα…»

 

Τοποθέτηση Κ. Δρακονταειδή για ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων & Αιτωλ/νίας σε εκδήλωση της Επιτροπής Αγώνα (13-2-2021)

 

 

 «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

14/2/2021

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *