Ανακοίνωση-απάντηση της ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ στην ανοιχτή επιστολή του ΤΑΟΛ

ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ 2

Με έκπληξη αναγνώσαμε όσα ανήκουστα αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΟΛ σε σχέση με τη διαδικασία αποβολής της ξενοδοχειακής μας μονάδας πέραν των όσων ανακριβών και αναληθών αναφέρονται ως δήθεν πλήρης και μόνη αλήθεια. Επ΄αυτών σημειώνουμε τα κάτωθι, σε σχέση με τα όσα αληθή αναφέρει η Διοίκηση του Συνεταιρισμού:

1) «Η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε όφειλε στο ΤΑΟΛ τέλη Μαΐου 2014 το ποσό των € 88.681,75, συνιστάμενο σε μηνιαία μισθώματα τα οποία δεν είχε πληρώσει από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι και τέλη Μαΐου 2014. Για την συγκεκριμένη οφειλή τόσον η διευθύντρια του ΤΑΟΛ, όσο και εμείς ως Συμβούλιο οχλήσαμε την ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, επανειλημμένα με προφορικές οχλήσεις μας και επισκέψεις στο ξενοδοχείο για το σκοπό αυτό, χωρίς ουδεμία από την πλευρά τους ανταπόκριση. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 27/5/2014 το ΤΑΟΛ απέστειλε και γραπτή εξώδικη όχληση προς την ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, με την οποία την καλούσαμε να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό των € 88.681,75, πλην όμως δεν προέβη στην εξόφληση ως όφειλε».

Η Διοίκηση του ΤΑΟΛ ξεχνάει ότι στην εξώδικη επιστολή υπήρξε ανταπόκριση και συγκεκριμένα από 4.6.2014 εξώδικη απάντηση που κοινοποιήθηκε στο ΤΑΟΛ στις 5.6.2014. Στην απάντηση αυτή εξηγούσαμε αναλυτικά τον τρόπο καταβολής του μισθώματος όλα τα χρόνια από το 1999, τον χρόνο καταβολής όπου πάντοτε το ετήσιο μίσθωμα εξοφλούνταν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αναλύαμε με βάση έγγραφα του ίδιου του ΤΑΟΛ τον τρόπο διαμόρφωσης του μισθώματος που σε καμία περίπτωση δεν έφθανε στο ποσό που αναφέρεται στην επιστολή. Παράλληλα στις 19.6.2014 αποστείλαμε στο ΤΑΟΛ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής όλων των δόσεων. Στα ανωτέρω δεν λάβαμε καμία απάντηση από το ΤΑΟΛ. Όταν στις 30.6.2014 προχώρησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ΤΑΟΛ στην κατάθεση αίτησης για την έκδοση Διαταγής είχε ήδη καταβληθεί ένα μεγάλο μέρος του ποσού και συγκεκριμένα 20.000 €. Μέχρι δε στις 28.7.2014 είχε εξοφληθεί όλο το ποσό των μηνών για τα οποία αφορούσε η Διαταγή Πληρωμής και μάλιστα παραπάνω ως έναντι 884,64 € εάν λάβουμε υπόψη όχι τη μείωση αλλά την ίδια την υπ΄αριθ, 1164/27.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΟΛ που αποδέχονταν την διατήρηση σταθερού ενοικίου έως τον Ιούλιο 2015, την οποία στην συνέχεια επέλεξε να αγνοήσει. Στην συνέχεια και λίγο πριν την επιχειρούμενη διαδικασία αποβολής το υπόλοιπο με καταβολές που έγιναν από τις 13.8.2014 έως 24.10.2014 ανέρχονταν περίπου σε 5.000 € δηλαδή σε ελάχιστο υπόλοιπο του τρέχοντος μηνός Οκτωβρίου.

2. «Η Διοίκηση του ΤΑΟΛ δείχνοντας και πάλι την καλή της πίστη αποδέχθηκε να παραμείνει η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, στο μίσθιο ξενοδοχείο μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής, χωρίς να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τα οφειλόμενα μισθώματα».

Η Διοίκηση του ΤΑΟΛ ξεχνάει ότι δεν προχώρησε στην αποβολή όχι γιατί έδειξε την καλή πίστη ή την καλή διάθεση αλλά γιατί ήταν υποχρεωμένη να συμμορφωθεί προς την υπ΄αριθ 13/2014 προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε στις 18.7.2014 με την οποία αναστέλλονταν ολοσχερώς η υπ΄αριθ. 7/2014 Διαταγή Απόδοσης Μισθίου και Πληρωμής μισθωμάτων και συνεπώς νομικά δεν μπορούσε να προχωρήσει σε έξωση. Η προσωρινή αυτή Διαταγή ίσχυε βάση του Νόμου όπως πολύ καλά ξέρει το ΤΑΟΛ και ο παριστάμενος δικηγόρος της, όχι μόνο μέχρι τη συζήτηση της Αίτησης Αναστολής αλλά και μέχρι την έκδοση Απόφασης επ΄αυτής που έγινε μεταγενέστερα τον Οκτώβριο του 2014.

3 «Στο σημείο αυτό σας αναφέρομε ότι μετά την συζήτηση της αίτησης αναστολής στις 19/8/2014 ο μέτοχος της ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, κ. Βασίλειος Αραβανής πρότεινε στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΤΑΟΛ να μην γίνει η έξωση από το μίσθιο ξενοδοχείο μέχρι τις 19/9/2014 στην περίπτωση που η απόφαση ήταν υπέρ του ΤΑΟΛ».
Η Διοίκηση του ΤΑΟΛ επίσης ξεχνά και δεν αναφέρει ότι στις 17.7.2014 και στις 19.8.2014 όταν συναντήθηκαν οι δύο πλευρές με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους δήλωνε ότι σκοπός δεν ήταν να μας αποβάλλει από το κτίσμα αλλά να εξασφαλίσει την πληρωμή των μισθωμάτων και τίποτα παραπάνω. Το ερώτημα είναι πώς δικαιολογείται αποβολή στις 30.10.2014 όταν το υπόλοιπο με βάση τα ανωτέρω στις 24.10.2014 ήταν περίπου 5.000,00 €.
4. «Στην δίκη επί της αιτήσεως αναστολής, που έγινε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδος στις 19/8/2014 η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, προέβαλε και νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς ενώπιον του Δικαστηρίου, πλην όμως το Δικαστήριο έκρινε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της, όπως επίσης έκρινε την μη πιθανολόγηση ευδοκίμησης της ανακοπής που άσκησε και για τούτο δεν ανέστειλε την εκτέλεση για την απόδοση του μισθίου ακινήτου (ξενοδοχείου)».
Και εδώ δεν αναφέρει η Διοίκηση του ΤΑΟΛ ότι η υπ΄αριθ, 425/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας δέχθηκε εν μέρει την αίτηση αναστολής.
5. «Ως εκ των ανωτέρω η ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ Α.Τ.Τ.Ε.Ξ.Ε, είχε πλήρη γνώση της όλης νομικής διαδικασίας, για την οποία άλλωστε ενημερωνόταν και από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους της και ουδείς αιφνιδιασμός της υπήρξε από την απόδοση του μισθίου ξενοδοχείου, την οποία ανέμενε άλλωστε μετά την έκδοση της με αριθμό 425/9-10-2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που επέτρεπε την αποβολή της από το μίσθιο ακίνητο».
Η Διοίκηση του ΤΑΟΛ τέλος, αφού έχει ξεχάσει να αναφέρει ότι διαβεβαίωνε πως την ενδιέφερε μόνο η καταβολή του μισθώματος και αφού προέβαινε σε συνεννοήσεις μαζί μας για καταβολή της δόσης του Οκτωβρίου 2014 χωρίς καμία ενημέρωση είτε προφορική είτε έγγραφη και παρά το γεγονός ότι μεσολάβησαν δύο δικαστικές αποφάσεις που δέχθηκαν την αναστολή, προέβη στις 30.10.2014 (με υπόλοιπο μόλις 5.000 ευρώ περίπου) σε διαδικασία αποβολής πετώντας έξω εργαζόμενους και ενοίκους οι οποίοι κυριολεκτικά βρέθηκαν στο δρόμο με συνοπτικό και σκαιό τρόπο δυσφημίζοντας όλο το νησί και ματαιώνοντας παράλληλα την απαίτηση και την είσπραξη του μισθώματος για αόριστο χρόνο, που το ίδιο στην ανακοίνωση της Διοικήσεώς του διατείνεται ότι έχει τόσο πολύ ανάγκη.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ: Το Δ.Σ. του ΤΑΟΛ έχει ψηφίσει το κείμενο της ανοικτής επιστολής?

Για την ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *