Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα  με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 22-10-19 και ώρα 11:00  σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με διόρθωση προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

  Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

       ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ    

Τακτικά μέλη:

 1. Λιβιτσάνος Ιωάννης (οριζόμενο μέλος)
 2. Ζουριδάκης Ευτύχιος(οριζόμενο μέλος)
 1. Αργυρός Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 2. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 3. Βλάχου Ειρήνη (εκλεγμένο μέλος)
 4. Λύγδας Σπυρίδων (οριζόμενο μέλος)
 5. Περδικάρης Αθανάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Γαζής Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον/την αναπληρωτή/τριά σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Τσιρογιάννης Γεώργιος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Μαργέλη Μαρία
 4. Σαρανταένας Ιωάννης
 5. Γληγόρης Χρήστος
 6. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ε.Π.Ζ. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *